Energiedirect

Energiedirect.nl is de grootste online energieleverancier van stroom en gas in Nederland. Ze zijn de nummer 4 van Nederland, direct na de drie grote 3 spelers. Energiedirect voorziet ruim 600.000 mensen van stroom en gas.

Deze energieaanbieder levert stroom en gas tegen gunstige tarieven. Je bepaalt zelf of je de tarieven vastzet en voor hoe lang. Je kunt kiezen voor gewone of groene stroom.

De producten zijn;
1 jaar variabel,
1 jaar vast,
3 jaar vast en
5 jaar vast.

Voordelen Energie Direct

Dit zijn de voordelen van de Energie Direct:
Goedkoop energietarief volgens Consumentenbond
Flexibiliteit
Snel oversluiten met volledige overstapservice